ไดนามิก คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของเสียง และเป็นสิ่งที่กำหนดให้เราสามารถแยกแยะความสมจริงของเสียงได้เมื่อเราได้ยินไดนามิกของเสียงจากลำโพง ProAc Response D Series ลำโพงที่สามารถสนองตอบ Dynamics Contrast ความต่อเนื่องลื่นไหลของเสียงดนตรี Dynamics Transient การเคลื่อนไหวของเสียงที่ฉับพลัน ตลอดจนสามารถถ่านทอดคำว่า "Micro Dynamics" ความเปรียบต่างของเสียงในช่วงแคบๆ และ "Micro Dynamics" ความเปรียบต่างชิงเสียงในช่วงกว้างมหาศาล ได้อย่างสมบูรณ์สูงสุด


   เลือกรายการสินค้าอื่นๆ ที่นี่
You're visitor No.
บริษัท โฟร์ดี ดิจิตอลแลนด์ จำกัด E-Mail : opal.sonakul@gmail.com
Head Office : 40/2 หมู่ 14 ถ. กิ่งแก้ว ต. ราชาเทวะ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
Tel. 0-2738-5088-99, 0-2175-2561-65
Fax. 0-2738-5299, 0-2175-2566